Публікації

K-12 Computer Science Framework (рамка інформатичної освіти)

Зображення
Переклад K-12 Computer Science Framework (версія 2016 року). З цією рамкою вже узгоджено стандарт CSTA з інформатики K-12 США. Український стандарт інформатичної освіти (початкова школа) хоч і не базується на цих документах, писався з урахуванням змісту та концепцій, викладених у цих фундаментальних орієнтирах шкільної інформатики. Опрацьованих джерел, звісно, було значно більше, але про це - іншим разом :)

Рамка K12 CS Framework і стандарт CSTA пов'язані між собою: рамка є описовим та декларативним документом, а стандарт - основою для навчальних програм.

Як перекласти інфографіку

Зображення
Буває, що знайдемо гарну інфографіку на просторах Інтернету, але вона англійською, ну чи іншою мовою. Відомо ж, що просто так текст із зображення не виокремити, тож перекласти таку інфографіку може бути проблемно.
Насправді, у більшості випадків, можна і зберегти візуальну структуру початкової інфографіки, і замінити текст - якщо скористатись нехитрими порадами, наведеними нижче. Для роботи нам потрібен буде графічний редактор (наприклад, Paint) та редактор презентацій (наприклад, Microsoft PowerPoint).
В якості робочого прикладу розглянемо переклад інфографіки про причини помилок, що можуть бути у коді мовою Python.

Цифрова компетентність вчителя DigCompEdu

Зображення
Рамка цифрової компетентності вчителя DigCompEdu орієнтована на вчителів та викладачів усіх рівнів освіти від дитячого садка до вищої та післядипломної освіти, загальної та професійної, навчання осіб з особливими потребами та у неформальних навчальних контекстах. Ця рамка визначає 6 основних областей у 22 складниках, у яких виражається компетентність вчителя.

3D-принтер у школі

Зображення
В оновленій програмі з інформатики для 5-9 класів з’явилась нова тема, присвячена 3D-моделюванню. Практичним втіленням результатів вивчення цієї теми можуть бути надруковані на 3D-принтері моделі, створені учнями. У 2018 році у школах Львова, зокрема й у моїй, з’явились такі принтери. Це новий для школи тип техніки, до якого відносно непросто знайти консультантів та притомні інструкції з використання. Поекспериментувавши близько двох місяців з цим чудом техніки, можу запропонувати початковий алгоритм дій для тих, хто стикається з ним вперше. Не претендую на всеохопність та наукову глибину, але це результат власного досвіду, який, можливо, буде корисним.

Рамка цифрової компетентності DigComp 2.1 (2017)

Зображення
У 2016 та 2017 році відбулось концептуальне оновлення рамки цифрової компетентності громадян (ЄС) DigComp. Було опубліковано два документи DigComp 2.0 та DigComp 2.1, які містять опис п'яти вимірів цифрової компетентності.

Пропонуємо ознайомитись з українським перекладом перших чотирьох вимірів.

Ключові компетентності для навчання впродовж життя 2018 - Цифрова компетентність

Зображення
17 січня 2018 року схвалено оновлену редакцію ключових компетентностей для навчання впродовж життя - рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського Парламенту та Ради (ЄС)

Стандарт інформатичної освіти (початкова школа)

Зображення
У липні 2017 року для громадського обговорення представлено проект нового державного стандарту початкової загальної освіти, і зокрема, інформатичної освіти, що має реалізуватись у 2-4 класах початкової школи.