Публікації

Ключові компетентності для навчання впродовж життя 2018 - Цифрова компетентність

Зображення
17 січня 2018 року схвалено оновлену редакцію ключових компетентностей для навчання впродовж життя - рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського Парламенту та Ради (ЄС).

Стандарт інформатичної освіти (початкова школа)

Зображення
У липні 2017 року для громадського обговорення представлено проект нового державного стандарту початкової загальної освіти, і зокрема, інформатичної освіти, що має реалізуватись у 2-4 класах початкової школи.

Стандарт CSTA K-12 2017 року

Зображення
У липні 2017 року оприлюднені нові стандарти інформатичної освіти від асоціації вчителів інформатики США. Порівняно з проектом 2016 року були внесені деякі зміни, узгоджуючи цей стандарт з рамковим документом K–12 Computer Science Framework


Moodle, компетентності та очікувані результати навчання

Зображення
Нові стандарти освіти, програми навчання і навіть планування окремих діяльностей сьогодні повинні відповідати компетентнісному підходу. Це означає, що мають бути визначені очікувані результати навчання, для досягнення яких вчитель створює відповідне навчальне середовище, використовуючи певні матеріали та ресурси. Дуже важливо, щоб такий підхід був не лише зафіксований у документах, але знайшов практичне втілення на заняттях. Для цього потрібно чітко артикулювати очікувані результати навчання і відстежувати їх досягнення.
З цією метою можна використовувати різні інструменти, про які піде мова у цьому дописі.

Інформатика у США (проміжний проект 2016)

Зображення
Чинний стандарт з інформатики у США 2011 року (http://dystosvita.blogspot.com/2014/01/blog-post.html) зараз у процесі перегляду, і станом на жовтень 2016 року проект виглядає наступним чином.

Інформатика (програмування) в Європі

Зображення
Звіт «Обчислювальне майбутнє. Комп’ютерне програмування та кодування – пріоритети, навчальні програми та Європейські ініціативи», оновлений наприкінці 2015 року на основі опитувань 21 міністерства освіти таких країн: Австрія, Бельгія (Фландрія), Бельгія (Валлонія), Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Ірландія, Ізраїль, Литва, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Іспанія та Великобританія.

Moodle Big Data

Зображення
Засоби дистанційної освіти дозволяють не лише організувати процес навчання, але й надають докладну статистичну інформацію про цей процес. І у процесі забезпечення подачі матеріалів, обміну повідомленнями, коментування завдань чи проходження тестів, платформа Moodle акумулює дані про усіх користувачів та їхні взаємодії з системою. Ці дані можна (і потрібно) використовувати як для оцінювання навчальних досягнень слухачів курсів, так і для аналізу ефективності процесу викладання та корекції методик, якщо у цьому є необхідність.
Існують як стандартні звіти про активність відвідування веб-ресурсу, взаємодію з окремими навчальними модулями, статистичний аналіз тестів чи завдань SCORM, а також додаткові інструменти звітування, доступні для адміністратора системи (з можливістю делегування права створення та перегляду звітів викладачам), наприклад модуль конфігураційних звітів Configurable reports.