Публікації

Показано дописи з Січень, 2013

Робота з дистанційним курсом. Реєстрація

Зображення
Дистанційна система навчання розміщена за адресою http://dystosvita.mdl2.com/ Цю адресу треба ввести у поле Адреса твого браузера (програми, якою переглядаєш Інтернет-сайти, наприклад Mozilla Firefox , Chrome чи Internet Explorer ). Розглянемо початок роботи із системою дистанційного навчання, а саме реєстрацію у системі, створення профілю користування та запис на навчальний курс.

Хостинг системи Moodle

Система Moodle для свого функціонування потребує робочого веб-сервера, тобто інстальованих на налаштованих відповідним чином веб-сервера (наприклад, Apache) , інтерпретатора РНР та баз даних (наприклад, MySQL) . На більшості серверів хостингу ці програми вже установлені та доступні до використання користувачами. Оскільки система Moodle потребує досить багато дискового простору та використовує деякі особливі версії та розширення програм, не кожен хостинг дозволяє її встановлення. З іншого боку, деякі хостинги пропонують систему Moodle як одну з послуг (поряд з іншими системами CMS , такими як Joomla, WordPress, Drupal, phpBB тощо). Розглянемо деякі безкоштовні хостинги, які можуть використовуватись для розміщення навчального середовища Moodle .

Робота у системі Moodle. Тести в Moodle

Зображення
Завдання Тест дозволяє організувати перевірку засвоєння учнями певної теми. При створенні завдання цього типу вчитель вказує часові рамки проведення тестування, обмеження часу проходження   тесту, кількість спроб тестування, які може здійснити учень, затримки між спробами (для того, щоб заохотити учня повторити матеріал перед повторною спробою), режим показу коментарів до відповідей (одразу при виборі кожної відповіді, одразу після завершення тестування учнем, після завершення тестування всіх слухачів курсу), зміст коментарів (бал учня, правильна відповідь, коментар до неправильних відповідей тощо). Також визначається режим груп, коли вчитель зможе переглядати результати тестування не усіх учасників курсу одразу, а за визначеними групами (класами, паралелями тощо).

Робота у системі Moodle. Типи тестових запитань

Зображення
У системі Moodle можна створювати питання різних типів. Кожне із питань має певні спільні параметри: текст питання, текст відповіді (варіанти відповідей або еталонна відповідь), малюнок для відображення, оцінка за умовчанням (бал), штрафний бал (при неправильній відповіді), коментар у випадку правильної та неправильної відповіді тощо. Якщо питання передбачає кілька можливих відповідей, для кожної слід вказати, скільки відсотків від максимального балу слід давати за цю відповідь, причому система проконтролює, щоб сума призначених відсотків була не меншою 100 (може бути більшою, якщо допустимі різні комбінації відповідей).

Робота у системі Moodle. Уроки в Moodle

Зображення
Урок є одним з найскладніших елементів навчального курсу, оскільки потребує від учителя побудови сценарію вивчення матеріалу з поетапною перевіркою його засвоєння. Вчитель розбиває увесь матеріал на блоки, у кінці кожного з яких розміщуються питання на засвоєння прочитаного. Перехід до наступної порції (сторінки) можливий лише після засвоєння і перевірки попереднього матеріалу. Якщо відповідь на питання неправильна – можна повернутись до попередньої сторінки (або іншої, визначеної вчителем) і повторно опрацювати матеріал.

Робота у системі Moodle. Завдання у дистанційному курсі

Зображення
Як зазначалось, завданнями у системі дистанційного навчання Moode є навчальні об’єкти, які забезпечують взаємодію викладача та слухача, їх зворотній зв’язок, а також спілкування слухачів між собою. Це найважливіший компонент дистанційного курсу.

Робота у системі Moodle. Налаштування курсу та навчальні ресурси

Зображення
 Оновлена версія матеріалу: http://dystosvita.blogspot.com/2016/04/moodle.html Навчання у системі Moodle можна розпочинати практично одразу після установки системи та створення першого курсу. Процес роботи із курсом з точки зору вчителя полягає у тому, щоб додати необхідні для навчання ресурси або посилання на них, визначити спосіб зворотнього зв’язку з учнями і перевірити результати їхньої роботи. Розглянемо основні налаштування курсу та можливості його наповнення.

Інсталяція системи Moodle

Зображення
Система Moodle (модульне обєктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) – це програмний продукт, що дозволяє створювати навчальні курси та веб-сайти.   Moodle поширюється безкоштовно як програмне забезпечення з відкритим кодом під ліцензією GNU Public License . Це означає, що Moodle охороняється авторськими правами, але користувач має право копіювати, використовувати та змінювати програмний код на власний розсуд. Цю систему можна встановити на будь-якому комп’ютері, що підтримує PHP , а також бази даних типу SQL . Її можна запустити на операційних системах Windows чи Mac , а також на багатьох дистрибутивах Linux . Незважаючи на те, що система досить потужна і дозволяє виконувати функцію дистанційного навчання, встановити її можна на будь-якому комп’ютері із достатньо скромними характеристиками.

Дистанційне навчання на основі системи Moodle

Зображення
Система Moodle (модульне обєктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) – це програмний продукт, що дозволяє створювати навчальні курси та веб-сайти.   Навчання у системі Moodle можна розпочинати практично одразу після установки системи та створення першого курсу. Процес роботи із курсом з точки зору вчителя полягає у тому, щоб додати необхідні для навчання ресурси або посилання на них, визначити спосіб зворотнього зв’язку з учнями і перевірити результати їхньої роботи.

Мультимедійні інтерактивні уроки на платформі Adobe ConnectPro

Зображення
         Навчальні ресурси, що пропонуються у дистанційному навчанні можуть надаватись у різних формах. Передусім, це традиційні друковані матеріали: підручники, посібники, практикуми, робочі зошити тощо. Не варто применшувати їх важливість, оскільки у багатьох випадках вони є найбільш доступними навчальними матеріалами (зокрема, в умовах поганого непостійного доступу до Інтернету). Доступні в Інтернеті електронні версії підручників (зокрема, для 9, 10 класів) на даний момент мало чим відрізняються від паперових аналогів. Зазвичай це текстовий документ у форматі PDF , що не містить додаткових елементів або переходів. Їх можна використовувати в якості доповнення до звичайних підручників та посібників, як додатковий матеріал для опрацювання учнем. Дещо цікавішими можуть бути спеціально створені електронні підручники, доповнені гіперпосиланнями всередині книги та за її межі, мультимедійними вставками, інтерактивними елементами. Такі посібники значно розширюють можливості навчальної ді

Онлайнова навчальна система «Інформатика»

Зображення
Онлайнова навчальна система «Інформатика» за своїми функціями нагадує технологію онлайнових робочих зошитів, за винятком функцій аркуша спільної роботи. Робота із питаннями у цій системі не передбачає інтерактивності, натомість сама програма є досить компактною і не потребує значних ресурсів комп’ютера або широкосмугового доступу до Інтернету.

Онлайнові робочі зошити

Зображення
Ідея онлайнового робочого зошита дозволяє вирішити кілька проблем викладання інформатики. Зокрема, згідно із рекомендаціями МОН, комп’ютери повинні використовуватись на кожному уроці інформатики, тоді як перші теми курсу передбачають ознайомлення із теоретичними засадами цієї дисципліни. Поєднавши викладання теорії з онлайновими зошитами дозволяє опрацювати ці поняття, одночасно набуваючи навичок практичної роботи із комп’ютером.

Дистанційна освіта

Під дистанційною освітою розуміється комплекс освітніх послуг, що надаються широким верствам населення за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього середовища, що базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані (супутникове телебачення, радіо, комп'ютерний зв'язок тощо). Дистанційні технології на уроках інформатики вже зараз активно використовуються у НВК «Школа-гімназія "Сихівська" , і сприяє цим самим долученню учнів до надбань сучасних інформаційних технологій у галузі освіти. Вони набувають важливих у сучасному світі вмінь глобального та критичного мислення, ефективної комунікації при усному та письмовому спілкуванні, вмінню працювати в групі швидко адаптуватися до технологічних змін. Все це розвиває самостійність у навчанні і сприяє переходу від “навчання на все життя” до “навчання протягом всього життя”.
У першому дописі блогу заведено представлятись: я вчитель інформатики НВК "Школа-гімназія "Сихівська" Оксана Пасічник. У цьому блозі я розповідатиму про технології дистанційного навчання, які я використовую чи випробовую. Базовою платформою дистанційного навчання я обрала систему Moodle за її доступність та простоту налаштувань. Із нею я працюю з 2004 року, зараз активно використовую її для так званого змішаного навчання (blended learning), яке передбачає поєднання звичайних уроків із веб-технологіями. У наступних дописах спробую розповісти про особливості такого навчання, а також про інші технології, адже їх на нинішній момент досить багато.