Інформатика у школі

В українській школі інформатика з'явилась у 1985 році. Спочатку це був курс обсягом 100 годин, основна увага в межах якого приділялась алгоритмізації та програмуванню. У 1990 роках розпочалась тенденція скорочення вивчення програмування на інформатиці та відведення все більшої кількості годин на так званий курс користувача. http://ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/10/3.pdf  

З 2003 до 2009 року інформатика вивчалась у 10-11 класі, обсягом 70 годин. З них від 3 до 12 годин становило програмування. Існувала можливість вивчати інформатику глибше, обсягом 140 годин, з яких 48 становив розділ програмування. http://info.ho.ua/Informat_Programms.pdf

З 2009 року інформатику почали вивчати у 9-11 класах, загальним обсягом від 105 до 385 годин. Програмування при цьому вивчається від 5 до 175 годин у класах різних профілів. Переважна більшість учнів вивчає інформатику за найпростішою програмою рівня стандарту (105 годин всього, 5 годин програмування). Близько 300 шкіл України мають профільні класи з інформатики, котрі передбачають вивчення предмету 385 годин, з яких майже половину становить розділ програмування. Учні деяких профілів (наприклад, математичні класи), вивчають інформатику 175 годин, з яких 28 годин становить програмування – це академічний рівень. Чинні програми розміщені на сайті МОН http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html (Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівні стандарту, академічний, профільний та поглиблене вивчення інформатики)
З 2013 року інформатику почали вивчати одночасно в 5 та 2 класі. Ці програми передбачають дещо ширше вивчення програмування. Зокрема 2-4 класи, 105 годин інформатики, розділ алгоритмізації 17 годин. 5-9 класи, 245 годин, з яких від 46 до 70 годин відведено на вивчення програмування. Чинні програми:

 

У 2016 році повинні почати вивчення інформатики у 5 класах учні, котрі вже вивчали її у 2-4 класі, що призведе до чергової зміни змісту курсу. У 2017-2018 н.р. у 10 клас прийдуть учні, котрі вивчали інформатику в 5-9 класах, що теж потребуватиме корекції профільних курсів для старшої школи.

Коментарі