Публікації

Показано дописи з 2016

Інформатика у США (проміжний проект 2016)

Зображення
Чинний стандарт з інформатики у США 2011 року ( http://dystosvita.blogspot.com/2014/01/blog-post.html ) зараз у процесі перегляду, і станом на жовтень 2016 року проект виглядає наступним чином.

Інформатика (програмування) в Європі

Зображення
Звіт « Обчислювальне майбутнє. Комп’ютерне програмування та кодування – пріоритети, навчальні програми та Європейські ініціативи », оновлений наприкінці 2015 року на основі опитувань 21 міністерства освіти таких країн: Австрія, Бельгія (Фландрія), Бельгія (Валлонія), Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Ірландія, Ізраїль, Литва, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Іспанія та Великобританія.  

Moodle Big Data

Зображення
Засоби дистанційної освіти дозволяють не лише організувати процес навчання, але й надають докладну статистичну інформацію про цей процес. І у процесі забезпечення подачі матеріалів, обміну повідомленнями, коментування завдань чи проходження тестів, платформа Moodle акумулює дані про усіх користувачів та їхні взаємодії з системою. Ці дані можна (і потрібно) використовувати як для оцінювання навчальних досягнень слухачів курсів, так і для аналізу ефективності процесу викладання та корекції методик, якщо у цьому є необхідність. Існують як стандартні звіти про активність відвідування веб-ресурсу, взаємодію з окремими навчальними модулями, статистичний аналіз тестів чи завдань SCORM, а також додаткові інструменти звітування , доступні для адміністратора системи (з можливістю делегування права створення та перегляду звітів викладачам), наприклад модуль конфігураційних звітів Configurable reports .

Традиційна та Moodle-школа

Зображення
Дистанційне/змішане навчання, хоч і відрізняється від традиційного, має не менше різноманітних аспектів, котрі потребують уваги для успішного функціонування електронної школи, аніж звичні навчальні заклади з цегли та цементу.

Імпорт тестових питань у Moodle

Зображення
Тести можуть бути дуже корисним інструментом дистанційного чи змішаного курсу. Але, зазвичай, процес наповнення бази тестових запитань є трудомістким, зокрема якщо користуватись власне інструментами системи Moodle. Адже доводиться заповнювати форму з багатьма полями, хоча дуже часто структура запитань є стандартизованою і не потребує таких докладних налаштувань та коментарів. Крім того, створюючи, наприклад, питання на відповідність, за умовчанням маємо лише три пари відповідників, наступні слід додавати клацанням кнопки. І якщо для кількох запитань це не складає особливих труднощів, то при потребі наповнити банк запитань курсу сотнею-другою елементів, варто розглянути більш автоматизовані інструменти.

Семінар у Moodle

Зображення
Назва навчального ресурсу "Семінар", на жаль, дуже невдало відображає зміст роботи, передбачений цією діяльністю. Оригінальний англійський термін Workshop також не розкриває сутності завдання. Тож не дивно, що цей елемент застосовується достатньо рідко і детально не описується. Проте, це надзвичайно корисний тип діяльності, зокрема при організації дистанційного навчання для великих груп слухачів - коли учасники курсу мають змогу оцінити роботи своїх колег згідно із розробленими критеріями.

Тести у дистанційному курсі Moodle

Зображення
Діяльність Тест  у системі Moodle дозволяє організувати перевірку засвоєння учнями певної теми. При створенні завдання цього типу вчитель вказує крім назви та загального опису, наступні параметри: вибір часових рамок проведення тестування, та обмеження часу проходження  тесту, кількість спроб тестування, які може здійснити учень, спосіб оцінювання тесту: краща чи середня оцінка з-поміж спроб;кількість запитань на сторінку; перемішування відповідей у питаннях; режим показу коментарів до відповідей (одразу при виборі кожної відповіді, одразу після завершення тестування учнем, після завершення тестування всіх слухачів курсу), зміст коментарів (бал учня, правильна відповідь, коментар до неправильних відповідей тощо). Можна визначити затримки між спробами (для того, щоб заохотити учня повторити матеріал перед повторною спробою), та задати загальний коментар до результату тестування, в залежності від отриманого балу. Також визначається режим груп, коли вчитель зможе призначати тестування н

Завдання та спілкування у дистанційному курсі Moodle

Зображення
Завданнями або діяльностями у системі дистанційного навчання Moode є навчальні об’єкти, які забезпечують взаємодію викладача та слухача, їх зворотній зв’язок, а також спілкування слухачів між собою. Це найважливіший компонент дистанційного курсу. Оскільки ці елементи передбачають роботу із ними слухача, кожне із завдань курсу може оцінюватись за довільною шкалою, яку можна звести до 12-бальної. Вчитель може призначити виконання завдання довільну кількість разів, у такому разі визначається тип оцінювання: максимальний набраний бал, середній бал кількох спроб, перша або остання спроба.

Створення курсу в системі Moodle

Зображення
Навчання у системі Moodle можна розпочинати практично одразу після установки системи та створення першого курсу. Процес роботи із курсом з точки зору вчителя полягає у тому, щоб додати необхідні для навчання ресурси або посилання на них, визначити спосіб зворотнього зв’язку з учнями і перевірити результати їхньої роботи. Розглянемо основні налаштування курсу та можливості його наповнення. Наступна відео-інструкція демонструє створення курсу в системі дистанційного навчання Moodle, та його базове наповнення навчальними матеріалами різних типів:

Реєстрація сайту на gnomio.com

Зображення
З-поміж різних варіантів розміщення Moodle-сайту можна виділити ресурс gnomio.com , який дозволяє створити власний сайт з готовими налаштуваннями буквально за кілька хвилин - у цьому можна переконатись, переглянувши відео-інструкцію: Серія "Дистанційний курс у Moodle - швидкий старт" 1) Реєстрація сайту на gnomio.com 2) Створення курсу в системі Moodle 3) Завдання та спілкування у дистанційному курсі Moodle 4) Тести у дистанційному курсі Moodle  5) Семінар у Moodle

Office Mix

Зображення
Додаток Office Mix до програми PowerPoint розширює можливості цієї програми, зокрема для використання з освітньою метою. Після установки з'являється закладка Mix , що містить інструменти цього додатку. Розглянемо використання цих засобів для створення інтерактивних відео-уроків.