Публікації

Показано дописи з Квітень, 2016

Тести у дистанційному курсі Moodle

Зображення
Діяльність Тест  у системі Moodle дозволяє організувати перевірку засвоєння учнями певної теми. При створенні завдання цього типу вчитель вказує крім назви та загального опису, наступні параметри: вибір часових рамок проведення тестування, та обмеження часу проходження  тесту, кількість спроб тестування, які може здійснити учень, спосіб оцінювання тесту: краща чи середня оцінка з-поміж спроб;кількість запитань на сторінку; перемішування відповідей у питаннях; режим показу коментарів до відповідей (одразу при виборі кожної відповіді, одразу після завершення тестування учнем, після завершення тестування всіх слухачів курсу), зміст коментарів (бал учня, правильна відповідь, коментар до неправильних відповідей тощо). Можна визначити затримки між спробами (для того, щоб заохотити учня повторити матеріал перед повторною спробою), та задати загальний коментар до результату тестування, в залежності від отриманого балу. Також визначається режим груп, коли вчитель зможе призначати тестування н

Завдання та спілкування у дистанційному курсі Moodle

Зображення
Завданнями або діяльностями у системі дистанційного навчання Moode є навчальні об’єкти, які забезпечують взаємодію викладача та слухача, їх зворотній зв’язок, а також спілкування слухачів між собою. Це найважливіший компонент дистанційного курсу. Оскільки ці елементи передбачають роботу із ними слухача, кожне із завдань курсу може оцінюватись за довільною шкалою, яку можна звести до 12-бальної. Вчитель може призначити виконання завдання довільну кількість разів, у такому разі визначається тип оцінювання: максимальний набраний бал, середній бал кількох спроб, перша або остання спроба.

Створення курсу в системі Moodle

Зображення
Навчання у системі Moodle можна розпочинати практично одразу після установки системи та створення першого курсу. Процес роботи із курсом з точки зору вчителя полягає у тому, щоб додати необхідні для навчання ресурси або посилання на них, визначити спосіб зворотнього зв’язку з учнями і перевірити результати їхньої роботи. Розглянемо основні налаштування курсу та можливості його наповнення. Наступна відео-інструкція демонструє створення курсу в системі дистанційного навчання Moodle, та його базове наповнення навчальними матеріалами різних типів: