Завдання та спілкування у дистанційному курсі Moodle

Завданнями або діяльностями у системі дистанційного навчання Moode є навчальні об’єкти, які забезпечують взаємодію викладача та слухача, їх зворотній зв’язок, а також спілкування слухачів між собою. Це найважливіший компонент дистанційного курсу.

Оскільки ці елементи передбачають роботу із ними слухача, кожне із завдань курсу може оцінюватись за довільною шкалою, яку можна звести до 12-бальної. Вчитель може призначити виконання завдання довільну кількість разів, у такому разі визначається тип оцінювання: максимальний набраний бал, середній бал кількох спроб, перша або остання спроба.

Завдання формулюється як вказівка виконати певні дії поза межами сайту (написати твір у програмі Word, підготувати презентацію у PowerPoint,  намалювати малюнок у Paint і т.д.), і надати файл із результатом своєї роботи. Вчитель може обмежити обсяг завантажуваного файлу, визначити часові обмеження відповідей.
Після того, як учні виконають завдання і завантажать файли, вчитель може оцінити і прокоментувати кожну із відповідей.
Завдання Завантаження файлів – вигляд для учня

Результати завдання Завантаження файлів – вигляд для вчителя

Завдання Вибір передбачає одне питання з кількома варіантами відповідей. Вчитель має змогу побачити відповіді учнів, а також загальні підсумки по опитуванню. Доступ учнів до результатів можна налаштувати: закрити або відкрити їх повністю, або відкрити загальні результати опитування після того як учень дасть свою відповідь.
Завдання Вибір

Кілька типів завдань забезпечують спілкування в межах дистанційного курсу – це форум, чат та діалог.
Форум – це елемент курсу, що забезпечує обговорення питань усіма учасниками даного курсу. Кожен з дописів може оцінюватись як вчителем, так й учнями (залежно від налаштувань, встановлених вчителем). На деякі форуми доцільно зробити обов’язкову підписку – це значить, що усі учасники курсу отримуватимуть звіт про нові повідомлення на свої електронні скриньки. Цей елемент після первинного налаштування варто Зберегти і показати, оскільки у такому режимі можна додати бажані теми для обговорення і зробити перший допис у новостворену тему. Слід зауважити, що вчитель повинен активно підтримувати початі обговорення, спрямовувати їх у правильне русло, що відповідає темі вивчення та поставленому питанню.
Завдання Форум

Чат дозволяє організувати спілкування учасників у режимі реального часу, при цьому можна зберігати історію повідомлень. Сеанси чату доцільно організовувати періодично у наперед визначений час, для того, щоб учасники дистанційного навчання мали змогу підготувати питання та вирішити їх у режимі реального часу.


Є ціла низка інструментів для організації спільної роботи слухачів: це спільне наповнення бази даних, вікі-ресурсів та глосарію, а також взаємне оцінювання.
База даних передбачає створення структури, за якою слухачі будуть завантажувати матеріали: наприклад, інформацію про домашніх улюбленців з їхніми іменами, видами, фотографіями, описом цікавих звичок. Протягом вивчення теми учні можуть записувати власні приклади до певних законів чи правил, і можна їх узагальнити наприкінці.
При створенні бази даних потрібно клацнути Зберегти й показати, бо після цього зявиться можливість вказати структуру майбутніх записів.
Завдання База даних

Особливість вікі-ресурсів полягає у тому, що кожен може редагувати статті та додавати власні поняття - таким чином можна формувати карту знань певної теми чи предмету. Можна, наприклад, писати спільний твір, книгу, або готувати груповий реферат.
Спочатку створюється сама діяльність та її початкова сторінка. З вікі-ресурсом потрібно працювати відповідно до правил такого формату, оформлюючи посилання на інші статті за допомогою подвійних квадратних дужок.

Глосарій - це діяльність зі створення словника термінів. Дуже зручно розпочати створення глосарію на початку вивчення курсу чи окремого розділу і додавати інформацію кожного наступного уроку.
 Глосарій у курсі

І останній тип спільної роботи, який розглянуто в окремому дописі - семінар, або взаємне оцінювання,  коли учасники курсу мають змогу оцінити роботи своїх колег згідно із розробленими критеріями. Таке взаємне оцінювання стимулює більш відповідальне  виконання роботи, дозволяє побачити її сильні та слабкі сторони, порівняти свою роботу з іншими та визначити шляхи її вдосконалення.
Завдання Семінар

Окремо варто згадати про такі типи діяльності, які готуються за допомогою зовнішніх інструментів (Adobe Captivate, Udutu  чи Office Mix), а тоді імпортуються у Moodle для збору статистики роботи із ними учнів. Файли формату SCORM є інтерактивними навчальними об’єктами, підготованими у зовнішній програмі. У систему Moodle ці файли імпортуються як готові об’єкти, які не можна змінювати, проте можна збирати статистику роботи слухачів із ними.

Серія "Дистанційний курс у Moodle - швидкий старт"

1) Реєстрація сайту на gnomio.com
2) Створення курсу в системі Moodle
3) Завдання та спілкування у дистанційному курсі Moodle
4) Тести у дистанційному курсі Moodle 
5) Семінар у Moodle

Коментарі