Цифрова компетентність вчителя DigCompEdu

Рамка цифрової компетентності вчителя DigCompEdu орієнтована на вчителів та викладачів усіх рівнів освіти від дитячого садка до вищої та післядипломної освіти, загальної та професійної, навчання осіб з особливими потребами та у неформальних навчальних контекстах. Ця рамка визначає 6 основних областей у 22 складниках, у яких виражається компетентність вчителя.


Область 1. Професійна залученість
Використання цифрових технологій для спілкування, співпраці та професійного розвитку
Область 2. Цифрові ресурси
Пошук, створення та поширення цифрових ресурсів
Область 3. Навчання та викладання
Керування та організація використання цифрових технологій у викладанні та навчанні
Область 4. Оцінювання
Використання цифрових технологій та стратегій для вдосконалення оцінювання
Область 5. Розширення можливостей учнів
Використання цифрових технологій для вдосконалення інклюзії, персоналізації та активного залучення учнів
Область 6. Сприяння цифровій компетентності учнів
Забезпечення можливостей креативного та відповідального використання цифрових технологій для роботи з інформацією, комунікації, створення контенту, добробуту та розв'язування проблем


Ці області та їх складники взаємно пов'язані, як зображено на схемі:

Зміст DigCompEdu визначається областями 2-5. Разом вони утворюють цифрову педагогічну компетентність. Області 1, 2 та 3 є характерними для будь-якого навчального процесу, незалежно від того, чи підтримується він технологіями. Компетентності, перелічені у цих областях, вказують, як забезпечити ефективне та інноваційне використання технологій при плануванні (область 2), реалізації (область 3) та оцінюванні (область 4) викладання та навчання. Область 5 визнає потенціал цифрових технологій для викладання та стратегій навчання, орієнтованих на учнів. Ця область є наскрізною для областей 2, 3 та 4 у тому сенсі, що вона містить перелік спрямовуючих принципів, актуальних та доповнюючих компетенції, визначені у них.
Педагогічне ядро цієї рамки доповнюється областями 1 та 6. Область 1 спрямована на ширше професійне середовище, тобто використання вчителем цифрових технологій  у професійних взаємодіях з колегами, учнями, батьками та іншими зацікавленими сторонами, для власного професійного розвитку та для колективного добра організації. Область 6 визначає конкретні педагогічні компетентності, необхідні для сприяння цифровій компетентності учнів.

Модель прогресії DigCompEdu показано на наступній схемі:
Поступ за окремими областями можна зобразити наступною таблицею:
Докладний опис поступу за рівнями та областями подано у таблицях нижче.

Професійна залученість

Прогресія
Організаційні комунікації
Професійна співпраця
Практика рефлексії
Цифрове підвищення кваліфікації
НОВАЧОК (А1)

Слабке використання цифрових технологій у комунікаціях
Слабке використання цифрових технологій для співпраці
Відсутність визначеності щодо потреб розвитку
Слабке використання Інтернету для оновлення знань
ДОСЛІДНИК (А2)

Обізнаність та базове використання цифрових технологій у комунікаціях
Обізнаність та базове використання цифрових технологій для співпраці
Усвідомлення потреб розвитку
Використання Інтернету для оновлення знань
ІНТЕГРАТОР (В1)

Використання цифрових технологій у комунікаціях ефективно та відповідально
Використання цифрових технологій для поширення та обміну практиками
Використання експериментів та навчання у колег як джерел розвитку
Використання Інтернету для визначення можливостей професійного розвитку
ЕКСПЕРТ (В2)

Використання цифрових технологій для комунікацій структуровано та відповідально
Використання цифрових технологій для спільного творення знань
Використання широкого спектру ресурсів для розвитку індивідуальних цифрових та педагогічних практик
Дослідження онлайнових можливостей цифрового підвищення кваліфікації
ЛІДЕР (С1)

Оцінювання та дискутування комунікаційних стратегій
Використання цифрових технологій для рефлексії та вдосконалення практик та компетентностей
Спільна рефлексія та вдосконалення педагогічних практик загалом
Критичне та стратегічне використання Інтернету для цифрового підвищення кваліфікації
ПІОНЕР (С2)

Рефлексія та редизайн комунікаційних стратегій
Використання цифрових технологій для сприяння інноваційним практикам
Інноваційні освітні політики та практики
Використання Інтернету для проведення підвищення кваліфікації колегам

Цифрові ресурси

Прогресія
Вибір цифрових ресурсів
Створення та зміна цифрових ресурсів
Керування, захист, поширення цифрових ресурсів
НОВАЧОК (А1)

Слабке використання Інтернету для пошуку ресурсів
Утримання від зміни цифрових ресурсів
Відсутність використання стратегій поширення ресурсів
ДОСЛІДНИК (А2)

Обізнаність та базове використання цифрових технологій для пошуку ресурсів
Створення та зміна ресурсів за допомогою базових інструментів та стратегій
Керування ресурсами за допомогою простих стратегій
ІНТЕГРАТОР (В1)

Ідентифікація та оцінювання відповідних ресурсів за базовими критеріями
Створення та зміна ресурсів, використовуючи деякі просунуті можливості
Ефективне поширення та захист ресурсів, використовуючи базові стратегії
ЕКСПЕРТ (В2)

Ідентифікація та оцінювання відповідних ресурсів за складними критеріями
Адаптація просунутих цифрових ресурсів до конкретного навчального контексту
Професійне поширення ресурсів
ЛІДЕР (С1)

Всебічна ідентифікація та оцінювання відповідних ресурсів, враховуючи всі доречні аспекти
Створення, спів-творення та зміна ресурсів відповідно до навчального контексту, використовуючи спектр просунутих стратегій
Цифрова публікація самостійно створених ресурсів
ПІОНЕР (С2)

Просування використання цифрових ресурсів в освіті
Створення складних, інтерактивних цифрових ресурсів
Професійне поширення самостійно створених ресурсів

Навчання та викладання

Прогресія
Викладання
Керівництво
Саморегуляція навчання
Навчання у співпраці
НОВАЧОК (А1)

Слабке використання цифрових технологій для викладання
Слабке використання цифрових технологій для взаємодії з учнями
Слабке використання цифрових технологій для саморегуляції навчання
Слабке використання цифрових технологій у спільних навчальних діяльностях
ДОСЛІДНИК (А2)

Базове використання доступних цифрових технологій для викладання
Використання базових цифрових стратегій для взаємодії з учнями
Заохочення учнів використовувати цифрові технології для само-регульованих навчальних діяльностей
Заохочення учнів використовувати цифрові технології у спільних навчальних діяльностях
ІНТЕГРАТОР (В1)

Змістовна інтеграція доступних цифрових технологій у процес викладання
Використання цифрових технологій для вдосконалення взаємодій з учнями
Використання цифрових технологій при розробці само-регульованих навчальних діяльностей
Застосування цифрових технологій при розробці спільних навчальних діяльностей
ЕКСПЕРТ (В2)

Використання цифрових технологій для вдосконалення педагогічних стратегій
Використання цифрових технологій для вдосконалення моніторингу та керування
Використання цифрових середовищ для всебічної підтримки саморегульованого навчання
Використання цифрових середовищ для підтримки спільних навчальних діяльностей
ЛІДЕР (С1)

Організація, моніторинг та гнучка адаптація використання цифрових технологій для вдосконалення педагогічних стратегій
Стратегічне та цілеспрямоване використання цифрових технологій для керування та надання підтримки
Критична рефлексія щодо цифрових стратегій, що використовуються для виховання саморегульованого навчання
Використання цифрових середовищ для спільного творення знань учнями та взаємного оцінювання
ПІОНЕР (С2)

Використання цифрових технологій для оновлення стратегій викладання
Використання цифрових технологій для оновлення керування
Розробка нових цифрових форматів та/чи педагогічних підходів для саморегульованого навчання
Використання цифрових технологій для оновлення співпраці учнів

Оцінювання

Прогресія
Стратегії оцінювання
Аналіз свідчень
Зворотній зв’язок та планування
НОВАЧОК (А1)

Слабке використання цифрових технологій для оцінювання
Слабке використання цифрових даних для моніторингу прогресу
Слабке використання цифрових даних для зворотного зв’язку та планування
ДОСЛІДНИК (А2)

Інтеграція цифрових технологій у традиційні стратегії оцінювання
Оцінювання базових даних щодо діяльностей та успішності учнів
Використання цифрових технологій для укладання зворотного зв’язку
ІНТЕГРАТОР (В1)

Використання та зміна існуючих цифрових інструментів та форматів оцінювання
Оцінювання спектру цифрових даних для інформованого викладання
Використання цифрових технологій для надання зворотного зв’язку
ЕКСПЕРТ (В2)

Стратегічне використання спектру форматів цифрового оцінювання
Стратегічне використання цифрових інструментів для генерування даних
Використання цифрових технологій для підвищення ефективності зворотного зв’язку та підтримки
ЛІДЕР (С1)

Всебічний та критичний вибір, створення та адаптація форматів цифрового оцінювання
Використання цифрових даних для рефлексії щодо шаблонів навчання та стратегій викладання
Використання цифрових технологій для персоналізованого зворотного зв’язку та підтримки
ПІОНЕР (С2)

Розробка інноваційних форматів оцінювання, використовуючи цифрові технологій
Оновлення генерування даних та оцінювання
Використання цифрових даних для оцінювання та вдосконалення викладання

Розширення можливостей учнів

Прогресія
Диференціація та персоналізація
Доступність та інклюзія
Активне залучення учнів
НОВАЧОК (А1)

Непевність щодо потенціалу цифрових технологій для диференціації та персоналізації
Стурбованість щодо доступності та інклюзії
Слабке використання цифрових технологій для залучення учнів
ДОСЛІДНИК (А2)

Обізнаність із цифровими технологіями для диференціації та персоналізації
Обізнаність щодо проблем доступності та інклюзії
Використання цифрових технологій для залучення учнів
ІНТЕГРАТОР (В1)

Використання цифрових технологій для диференціації та персоналізації
Розгляд проблем доступності та інклюзії
Виховання активного використання цифрових технологій учнями
ЕКСПЕРТ (В2)

Стратегічне використання спектру цифрових технологій для диференціації та персоналізації
Уможливлення доступності та інклюзії
Використання цифрових технологій для активного залучення учнів до предмету навчання
ЛІДЕР (С1)

Всебічна та критична реалізація диференційованого та персоналізованого навчання
Вдосконалення доступності та інклюзії
Всебічна та критична реалізація стратегій активного навчання
ПІОНЕР (С2)

Інноваційні стратегії диференціації та персоналізації з використанням цифрових технологій
Інноваційні стратегії доступності та інклюзії
Інноваційні цифрові стратегії активного навчання


 Сприяння цифровій компетентності учнів

Прогресія
Інформаційна грамотність та грамотність даних
Цифрова комунікація та співпраця
Створення цифрового контенту
Відповідальне користування
Цифрове розв’язування проблем
НОВАЧОК (А1)

Слабке використання стратегій, які сприяють інформаційній грамотності учнів
Слабке використання стратегій, які сприяють цифровій комунікації та співпраці
Слабке використання стратегій, які сприяють створенню контенту учнями
Слабке використання стратегій, які сприяють цифровому добробуту учнів
Слабке використання стратегій, які сприяють цифровому розв’язуванню проблем
ДОСЛІДНИК (А2)
Заохочення учнів використовувати цифрові технології для отримання інформації
Заохочення учнів використовувати цифрові технології для цифрової комунікації та співпраці
Заохочення учнів використовувати цифрові технології для створення контенту
Заохочення учнів використовувати цифрові технології безпечно та відповідально
Заохочення учнів використовувати цифрові технології для розв’язування проблем
ІНТЕГРАТОР (В1)

Реалізація діяльностей, які сприяють учнівській інформаційній грамотності та грамотності даних
Реалізація діяльностей, які сприяють цифровій комунікації та співпраці учнів
Реалізація діяльностей, які сприяють створенню цифрового контенту учнями
Реалізація заходів для забезпечення добробуту учнів
Реалізація діяльностей, які сприяють цифровому розв’язуванню проблем учнями
ЕКСПЕРТ (В2)

Стратегічне використання спектру педагогічних стратегій для сприяння інформаційній та медійній грамотності учнів
Стратегічне використання спектру педагогічних стратегій для сприяння цифровій комунікації та співпраці учнів
Стратегічне використання спектру педагогічних стратегій для сприяння створенню цифрового контенту учнями
Педагогічна підтримка використання учнями цифрових технологій для забезпечення власного добробуту
Стратегічне використання спектру педагогічних стратегій для сприяння цифровому розв’язуванню проблем учнями
ЛІДЕР (С1)
Всебічне та критичне сприяння інформаційній та медійній грамотності учнів
Всебічне та критичне сприяння цифровій комунікації та співпраці учнів
Всебічне та критичне сприяння створенню цифрового контенту учнями
Стратегічний та критичний розвиток відповідального та безпечного користування цифровими технологіями
Всебічне та критичне сприяння цифровому розв’язуванню проблем учнями
ПІОНЕР (С2)

Використання інноваційних форматів сприяння інформаційній та медійній грамотності учнів
Використання інноваційних форматів сприяння цифровій комунікації та співпраці учнів
Використання інноваційних форматів сприяння створенню цифрового контенту учнями
Розробка інноваційних підходів сприяння вміння учнів використовувати цифрові технології для власного добробуту
Використання інноваційних форматів сприяння цифровому розв’язуванню проблем учнями

Коментарі

 1. Красиві, але нікому не нужні схеми, бо немає чітких критерієв оцінювання прогресії. Хоча, якщо доведете протилежне, цікаво буде почитати :)

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Чим, наприклад, відрізняється на практиці "Застосування цифрових технологій при розробці спільних навчальних діяльностей" від "Використання цифрових середовищ для підтримки спільних навчальних діяльностей"? Гра синонімами? :)

   Видалити
  2. Різниця мала, але вона є. "При розробці" - це коли ми плануємо навчальну діяльність. "Для підтримки" - коли вона безпосередньо відбувається.

   Ну і інструменти оцінювання - це інший процес, подивіться на матеріали https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment

   Видалити
 2. Незабаром матиму змогу передати ці питання розробникам, як отримаю відповідь - напишу :)

  ВідповістиВидалити
 3. Скажіть, будь ласка, а як можно однакову методологію оцінювання цифрової компетенції застосовувати для ВСІХ "вчителів та викладачів усіх рівнів освіти від дитячого садка до вищої та післядипломної освіти, загальної та професійної, навчання осіб з особливими потребами та у неформальних навчальних контекстах"?
  Моя думка дуже проста - хтось з тих, хто сам далекий від комп'ютерних технологій, робить на цьому свої дисертації, а ми що, повинні цьому вірити та ломати голову над тим, щоби підігнати себе та своїх учнів під їх надумані пункти? :)

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Не пригадую, щоб хтось із розробників, зокрема цієї рамки, закликав під неї підганятись. Але, за бажання, це можна робити

   Видалити
  2. Да, за "дурним" бажанням можна роботи багато чого. Особливо, коли в щось одне запихують все, що можна і не можна...

   А Вас не дратує, коли в 10-11 класах вчителі в своїх конспектах уроків пропонують учням на початку уроку з інформатики розгадувати ребус, де зашифровані слова типу "інформатика", "сканер" і т.п.? Але все це і є результатом використання ОДНОГО методологічного підходу до навчання дітей з 1-го до 11 класів.

   А сам конспект уроку? Чи не застаріла форма для сучасних умов? Але ж .... є стандарти, є "авторитети", ..... власної думки тільки немає. Да, зараз дещо змінилося і конспекти не обов'язкові, але... суть не змінилася: замість одного нам ЗВЕРХУ пропонують (але на рівні обов'язковості) інше.

   Це, Оксано, не про Вас. Загалом Ваші думки про навчання я підтримую, тому і пишу у Вашому блозі.
   Але я не можу підтримувати те, що не можу прийняти. І "цифрову компетентність вчителя DigCompEduте", що Ви привели тут, вважаю недієздатною у реальних умовах. Але звучит гарно :)

   Вибачайте :)

   Видалити
  3. Мої 11-класники наввипередки розгадують ребуси :) https://twitter.com/dystosvita
   Як на мене, то добре, коли є множина різних варіантів, з яких кожен може накомбінувати те, що підійде у конкретних умовах. І не бачу, яким чином наведена рамка може когось у чомусь обмежити

   Видалити
  4. То Ви граєтесь на інформатиці?

   Да, для молодших класів це, навіть, корисно. Але в 11-му класі замість проектів займатися іграшками?
   Тому вони, коли приходять на перший курс у вищий учбовий заклад, не можуть користуватися стилями, не уявляють, що таке розділи документу Word і багато іншого, що треба для швидкої і якісної роботи.
   Да, вчителі не повинні, да і не зможуть, з учнів шкіл зроботи професійних програмістів. Але на уроках інформатики у 11-му класі займатися ребусами?

   Я, мабуть, чогось не розумію.

   Хоча, по вашій класифікації я навіть до Експерту не дотягнув .... правда, лише декілька балів (так що у мене є перспективи)... :)

   Видалити
  5. На інформатиці ми:
   Уважні
   Зосереджені
   Креативні
   Наполегливі
   Розгадуємо загадки
   Розкладаємо на частинки
   Шукаємо закономірності
   Виправляємо помилки
   Експериментуємо
   Думаємо наперед
   Працюємо разом
   Поважаємо
   Досліджуємо
   Фантазуємо
   Не здаємось

   Ну і що там по змісту програми? Стилі і програмування - то так, але не це головне

   Видалити
  6. Пані Оксано, Ви займаєтесь дуже важною справою. Да, це дуже важливо!

   Але... це НЕ інформатика...

   Примітка: А спробуйте на уроці англійської мови запропонувати те, що Ви перелічили і скажіть: "А знання мови - "то так, але не це головне"

   А що тоді головне .... в інформатиці для учнів 10-11-го класів, яці незабаром вийдуть у життя?

   Видалити
  7. Зміст (на якому розвивати вміння) - не головне, вміння ним оперувати - головне. І ще головніше - вміння опановувати новий зміст. І саме це інформатика ;) Обчислювальне мислення і все таке :)

   Видалити
 4. Стосовно інструментів оцінювання. Я не проти тестів, як інструментів, які щось дозволяють оцінити. Але я категорично проти їх застосування в інформатиці, та інформаційних технологіях, де основним об'єктом оцінювання є проект, зроблений учнем. Саме проект. Перевіряти також треба і здатність учня до самостійної роботи, його вміння самостійно вивчати літературу, шукати, в тому числі і в інтернет-ресурсах, те, що він ще не знає, але це треба для виконання проекту.

  А тести? Можна і тести. Але не для оцінювання рівня учня, а для його самотестування в з окремих питань будь-якої теми.

  Це моя особлива думка - докторьску дисертацію писати не хочу :)

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тести бувають дуже різні, і тому (до речі, в дисертаціях, кажуть, заведено) спочатку варто узгодити термінологію - що таке тест, а тоді дискутувати про його педагогічну цінність та доцільність застосування

   Видалити
 5. Я "ЗА" інформатику. За впровадження інформаційних технологій там, де це потрібно та можливо. І наш, вчителів та викладачів інформатики, предмет повинен цьому сприяти.

  Але, на мій погляд, це повинно бути природньо. Вибірково. Тому не може бути єдиних схем, єдиних поглядів, єдиних правил...

  Нижче я приводжу посилання на дві статті, які несуть в собі тільки факти. Мою думку про них я не буду розголошувати. Самі прочитайте і зробіть СВОЇ висновки :)

  Школа, в которой компьютер запрещен:
  https://zn.ua/family/shkola-v-kotoroy-kompyuter-zapreschen-_.html

  Часте використання комп’ютерів у школах впливає на успішність:
  https://pedpresa.ua/138074-chaste-vykorystannya-komp-yuteriv-u-shkolah-vplyvaye-na-uspishnist.html

  З повагою

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. У наведених статтях не факти, а судження :) Добре, що ми, на інформатиці зокрема, навчаємось їх розрізняти!

   Видалити
  2. Тобто Ви вирішили мене ловити "на слово" :))))

   А стосовно термінів, то у дисертаціях узгоджують тільки ті, які введені самим автором. Загальноприйняті формуліровки узгоджувати немає сенсу.

   Стосовно тестів, які я мав на увазі.... Невже Ви думаєте, що я казав про тестування програмного коду після час його створення?   Видалити
  3. "У наведених статтях не факти, а судження :) Добре, що ми, на інформатиці зокрема, навчаємось їх розрізняти!"

   Але не погано було би вчитися на інформатиці не тільки розрізняти, але і аналізувати те, що написано у фактах.... вибачаюсь, у судженнях :)))

   Якщо на комп'ютері встановлено декілька мов програмування і вам треба вирішити якусь прикладну задачу за допомогою програмування, то не достатньо тільки навчитися правильно обирати мову програмування, бажано ще і самому програмуванню навчитись.

   Але, я думаю, якщо ми почнемо тут розмовляти мовою "уколів", то буде не цікаво ні Вам, ні мені :)

   З повагою.

   Видалити
  4. Щодо тестів - можна створювати тестові питання найрізноманітнішого типу, форми, рівня складності та перевіряти всі когнітивні рівні. І інформатика та/чи інформаційні технології точно не є тими унікальними сферами життєдіяльності, де неможливо створити якісних тестів :)

   Щодо статтей та "фактів" у них - то практика показує, що ті міфи, які так красиво описують у таких статтях з "зачіпними" заголовками є зазвичай дуже далекими від реальності, іноді навіть протилежними.

   Видалити
  5. Про тести: цього літа випускник 11-го класу (я тільки загально керував) розробив професійне корпоративне ПО середнього рівня (за договором з підприємством та відповідною оплатою за роботу) з використанням HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySql. Підключав також технології jQuery та Ajax. Але деякі тести з інформатики, які ми знайшли в інтернеті, завалив. І навіть ті, які стосувалися безпосередньо мови програмування, яку він використовував і знав на досить високому рівні. Але питання були стосовно тих функцій, які програмісти не дуже часто використовують. Тести він проходив чесно - у Інтернеті на підглядав. Тому і завалив ці тести. А як у житті? Якщо програміст забувсь щось, він це за одну мить знайде в інтернеті. Головне - знати, що шукати і розуміти.

   Якщо Ви зможете надати приклад декілька тестів, які би тренували логіку програміста, його вміння моделювати задачу, розробляти схему даних в БД ... я був би Вам дуже вдячний.
   Може, мені не пощастило, і на просторі інтернету я знаходив не ті тести, тому у мене і народилася думка про "недієздатні" тести з інформатики.

   Для мене гарні тести - це ті питання, відповідь на які не можна швидко знайти в інтернеті, які потребують, насамперед, логічного мислення, а не простого знання матеріалу. І, бажано, щоби тести біли відкритими, тобто без варіантів відповідей.

   Видалити
  6. Поцікавтесь професійною сертифікацією, хоч програмістів, хоч бізнес-аналітиків, бо поки що ми про анекдот «Вот все говорят: «Карузо! Карузо!» А я послушал – так ничего особенного» – «Вы слышали Карузо?!» – «Нет. Мне Рабинович напел»

   Видалити
  7. У професійній сертифікації програмістів є конкретні теми, які треба знати, щоб здати той чи інший екзамен. Це і є критерії. Але, замовник послуг програміста не буде дивитияся на навіть "круті" сертицікати, якщо Ви не доведете йому свою здатність виконати замовлення (роботу). І для цього програміст надає йому зразки своїх проектів, проходить співбесіду та інше...

   Видалити
 6. Щодо статей та "фактів" у них. Згоден тільки з тим, що деякі бувають "дуже далекими від реальності, іноді навіть протилежними." Але не всі. Те, що я Вам пропонував, я пропонував лише для того, щоби Ви замислилися над тим, що не все просто так на нашому світі. І не все так однозначно. І що не можна всіх під єдиний гребінь.
  Ви одразу відкинули те, що прочитали. А чому? У Вас є щось, щоби довести неправдивість того, що там написано?
  Але Ви горою стоїте за майже протилежні вислови. Да, вислови. Бо та таблиця не є науково-обґрунтованою. Це - лише чиясь знахідка-видумка, яка побудована на видуманих термінах та категоріях.
  А де ж істина? Відповідь стандартна - десь посередині :))) Може ближче до Вашої точки зору, а може - до тих висловлювань, що Ви так швидко занесли до категорії міфів.
  Я на це відповіді не знаю. Але я точно знаю, що Ви .... ЗНАЄТЕ! :)

  І це гарно.

  Але доведіть мені це фактами, логікою, підведіть наукове підґрунтя... А інакше я має право про те, що Ви тут нам розповідаєте, сказати Вашими же словами: Щодо приведених у Вашій статті цифрових компетентностей..... "то практика показує, що ті міфи, які так красиво описують у подобних статтях з "зачіпними" заголовками є зазвичай дуже далекими від реальності, іноді навіть протилежними.!"

  Бажаю Вам успіхів :)

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ну, з пошуком істини - то в інші інстанції ;) А щодо написаного - довіряю оригіналам. Наприклад, звіту OECD, про який йдеться, і який коментує Шляйхер (до речі, в контексті, який дещо змінює зміст твердження, але то вже деталі). https://read.oecd-ilibrary.org/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page1
   Ну а щодо каліфорнійських шкіл, які "ігнорують" технології - достатньо власного досвіду спілкування з вчителями та батьками учнів з Каліфорнії, щоб знати, що це, м'яко кажучи - перебільшення :)

   Видалити
 7. Знайшов за Вашим посиланням:

  "How Computers are Related to Students' Performance
  Despite considerable investments in computers, Internet connections and software for educational use, there is little solid evidence that greater computer use among students leads to better scores in mathematics and reading. This chapter examines the relationship among computer access in schools, computer use in classrooms, and performance in the PISA assessment"...

  (Не виключаю, що це може бути вирвано з контексту.... і автор мав на увазі дещо інше, ніж витікає з цього фрагменту...)

  Але як Шляйхер пов'язаний з кваліфікацією, яку Ви так захищаєте? :)

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Якщо коротко - то питання в тому, як використовувати ті самі комп'ютери (приблизно тою ж мірою, як щодо тестів - які це тести). Якщо використовувати як інструмент показу презенташечок вчителем - то так, вони особливої цінності не матимуть. Шляйхер з Вашого лінку :)
   Звідки Ви взяли, що я захищаю рамку? Я захищаю Вас від травмування нею :) Ви, чомусь, бачите її як те, під що маєте підлаштовуватись. А я намагаюсь підказати, що це не обов'язково. Більш того, таких рамок існує величезна кількість різних, в принципі якщо є бажання - можна підлаштовуватись під будь-яку із них. Або ні :)

   Видалити
  2. До речі, якраз читаю проект стандартів для вчителів інформатики https://csteachers.org/page/standards-for-cs-educators/ Якщо вже вчителю інформатики під щось підлаштовуватись, то хоч за фахом :)

   Видалити
  3. А я краще подумаю над проектами для учнів, які хочуть винести свою роботу на МАН. Мені це ближче, ніж стандарти для вчителів інформатики, під які я .... НЕ хочу підлаштовуватися :)

   Видалити
 8. Пані Оксано, дозвольте мені запропонувати свою кваліфікацію.
  За основу я "позичів" ваші базові класифікації, але трохи їх...... поєднав.
  І ось, що у мене вийшло:

  Чайник = НОВАЧОК
  Лузер = ДОСЛІДНИК
  Ламер =ІНТЕГРАТОР + ЕКСПЕРТ
  Хакер = ЛІДЕР
  Ай-тішник = ПІОНЕР

  Думаю, моя система не гірше і ближче до народу (вчителів та учнів). А Ви як вважаєте?

  Тільки не ображайтесь.

  Але чи можете Ви мені пояснити, чим кваліфікація цифрової компетентності вчителя DigCompEdu відрізняється від моєї кваліфікації? Думаю, що ні. Бо немає нікого підґрунтя. Тільки видумки авторів.

  Але все це зрозуміти можна тільки тоді, коли є обґрунтованість, коли є реальні критерії, тобто. конкретизація того, що мається на увазі під тією чи іншою компетентністю.

  Раз Ви мене ТУДИ вже посилали, то і я Вас хочу послати до сертифікації програмістів (і не тільки), де чітко прописано, що повинен знати претендент.

  Але. Я хочу сказати, щоб Ви, якщо не згодні зі мною, йшли своїм шляхом. Не треба витрачати свого часу на таких, як я.
  У нас дуже багато різних інструкцій, різних компетенцій, яких на практиці (у житті) ніхто не читає. Так що ще одна система не заважить нам ігнорувати подібні компетенції.

  Вибачайте, якщо я Вас чим образив - я цього не хотів.

  Останнє слово за Вами, я обов'язково прочитаю все, що Ви мені напишете (а може я чогось і не розумію).
  Але думаю я, що по цій темі ми не знайдемо з Вами розуміння. Я краще почитаю інші Ваші пости.

  ВідповістиВидалити
 9. До речі, якщо треба для Вашіх курсів розробка курсу по БД (Access, MySql), ми може продовжити розмову, але у приватному режимі (наприклад через Телеграм). Але, якщо це Вам дійсно треба.
  Якщо не треба - проігноруйте це повідомлення.

  До побачення в інших темах. Якщо з чим буду не згоден - ми обов'язко ще зустрінимось :)

  ВідповістиВидалити

Опублікувати коментар