Що там з інформатикою?


Якось часто мені доводиться відповідати на питання щодо шкільної інформатики в Україні, тому вирішила зібрати в одному місці основну інформацію. Якщо є питання – задавайте, додам.
інформатика

Інформатика в школах України з’явилась у 1985 році і трохи про ретроспективу – в цьому дописі. Тут же про стан на 2018 рік.

Початкова школа

Вивчення інформатики в 2 класах почалося в 2013-14 навчальному році. Інформатику мала би викладати вчителька початкових класів, проте за її згоди ці години можна передати вчителю інформатики (так, здебільшого і робиться). В 2,3,4 класах предмет вивчається 1 годину на тиждень. Після оновлення навчальних програм(2015 рік) вилучено фіксовану кількість годин на кожну із тем, а зміст навчання інформатики можна подати такою таблицею:
2 клас
3 клас
4 клас
Інформація
Людина та інформація
Інформація
Комп’ютери та інші пристрої


Інтернет
Інтернет
Співпраця в Інтернеті
Графіка
Графіка
Графіка
Команди та виконавці
Алгоритми і виконавці
Алгоритми з розгалуженням і повторенням

Текст
Текст

Презентації

Докладніше зі змістом навчання інформатики в початковій школі можна ознайомитись, наприклад, на сайті ДистОсвіта.

Основна школа

Вивчення інформатики з 5 класу розпочалось із 2013-14 навчального року. Станом на 2018-19 рік ті 5-класники тепер у 10 класі. Водночас, у 5-7 класах зараз учні, які вивчали інформатику ще з 2 класу.
Тому є сенс окремо говорити про учнів 5-7 класів, і 8-9 класів.

5-7 класи 

Вивчали інформатику з 2 класу. Їхня навчальна програма (1 година на тиждень) містить наступні розділи:
5 клас
6 клас
7 клас
Інформаційні процеси та системи
Комп’ютерні презентації
Служби Інтернету
Мережеві технології та Інтернет
Комп’ютерна графіка
Опрацювання табличних даних
Опрацювання текстових даних
Алгоритми та програми
Алгоритми та програми
Алгоритми та програми


На цьому рівні не ставиться завдання глибокого та вичерпного вивчення ІТ, а зроблено акцент на набутті навичок їх практичного застосування, а також на розвивальній спрямованості навчання. Водночас, на опанування тем змістової лінії «Моделювання, алгоритмізація та програмування» має приділятися не менше 40 % навчального часу.

8-9 клас 

Вивчають інформатику з 5 класу за трьома можливими програмами. У 8-9 класі на вивчення інформатики відводиться 2 години на тиждень. У програмі для загальноосвітніх навчальних закладів передбачено такий розподіл тем:
8 клас
9 клас
Кодування даних (3 год)
Інформаційні технології у суспільстві (2 год)
Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 год)
Мережеві технології (4 год) 
Опрацювання текстових даних (6 год)
Основи інформаційної безпеки (4 год)
Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год)
Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор (6 год)
Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування (8 год)
Комп'ютерні презентації (6 год ) 
Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (20 год)
Комп’ютерні публікації (5 год) 
Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора (10 год)
Комп’ютерне моделювання (6 год)
Розв’язування компетентнісних задач (5 год)
Табличні величини та алгоритми їх опрацювання (10 год)
Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (4 год)
Створення персонального навчального середовища (8 год)

Розв’язування компетентнісних задач (7 год)

Виконання колективного навчального  проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (8 год)

Альтернативною програмою інформатики для ЗНЗ з поглибленимвивченням окремих предметів природничо-математичного циклу пропонується вивчення наступних розділів:
8 клас
9 клас
Основи обчислювальної техніки (6 годин)
Алгоритмізація і програмування (25 годин)
Кодування відомостей у комп’ютері (3 години)
Створення й опрацювання мультимедійних об’єктів (10 годин)
Будова комп’ютера (4 години)
Інформація й інформаційні процеси (2 години)
Комп’ютерне моделювання (2 години)
Основи інформаційної безпеки (2 години)
Алгоритмізація і програмування (26 годин)
Веб-технології (15 годин)
Опрацювання текстових документів (4 години)
Виконання індивідуальних і колективних проектів (6 годин)
Веб-технології (4 години)

Комп’ютерні публікації (5 годин)

Інформаційно-комунікаційні технології в суспільстві (3 години)


Існує ще програма для поглибленого вивчення інформатики на 4 години на тиждень:

8 клас
9 клас
Математичні основи обчислювальної техніки – 6
Інформаційні технології у суспільстві – 3
Кодування даних – 10
Створення та опрацювання текстових документів (електронний документообіг, комп’ютерні публікації) – 12
Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних – 12
Система управління базами даних – 16
Створення та опрацювання текстових документів (електронний документообіг, комп’ютерні публікації) – 8
Мережні технології – 18
Створення та опрацювання графічних зображень – 6
Основи інформаційної безпеки – 4
Створення та опрацювання об’єктів мультимедіа – 8
Створення персонального навчального середовища – 6
Створення та опрацювання мультимедійних презентацій – 8
Моделювання – 8
Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора – 14
Основи алгоритмізації та програмування – 56
Основи алгоритмізації та програмування – 56
Розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів – 12
Розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів – 8

 
Навіть із першого погляду на перелік тем 5-7 (оновлені програми) та 8-9 класів видно засадничі відмінності укладання програм: є тенденція до зниження деталізації та дріблення розділів, вилучається розподіл кількості годин на вивчення того чи іншого розділу. Остаточний перехід на оновлену навчальну програму з інформатики заплановано за 2 роки.

Старша школа

10 клас 

Перші учні старшої школи, які вивчали інформатику з 5 класу (типово по Україні, проте у багатьох закладах, зокрема в ліцеї «Сихівський» міста Львова таке вивчення предмету практикується вже близько 20 років). Також це перші учні старшої школи, для яких інформатика є вибірковим предметом, тож у деякій частині шкіл старшокласники більше не вивчають інформатики взагалі. Ті ж, хто вивчає – можуть вивчати цей предмет на рівні стандарту та профільному рівні.

Рівень стандарту – це базовий модуль та вибіркові.
Базовий модуль (35 годин):
Інформаційні технології в суспільстві
Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних
Системи керування базами даних
Мультимедійні та  гіпертекстові документи
Вибіркові модулі (можна обрати кілька, в сумі на 70 годин):
Графічний дизайн
Комп’ютерна анімація
Тривимірне моделювання
Математичні основи інформатики
Інформаційна безпека
Основи електронного документообігу
Бази даних
Формальна логіка
Комп’ютерні технології опрацювання звукової інформації

Профільний рівень передбачає 5 годин інформатики на тиждень і наступні розділи:
Мова програмування та структури даних
Сучасні інформаційні технології
Аналіз і візуалізація даних
Графіка\мультимедіа
Електронні публікації

11 клас 

Це останній випуск учнів, які вивчали інформатику лише з 9 класу. Вони можуть вивчати інформатику на рівні стандарту (1 година на тиждень):
Моделювання. Основи алгоритмізації (8)
Системи опрацювання табличних даних (11 год.)
Бази даних. Системи управління базами даних (7)
Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів. Сучасні сервіси Інтернету (6)

Академічному рівні (2 години на тиждень)
Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм (9 год.)
Основи структурного програмування (19 год.)
Бази даних (12 год.)
Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів (6 год.)
Основи створення комп’ютерних публікацій (3 год.)
Обробка мультимедійних даних (3 год.)
Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів (2 год.)
Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту (2 год.)
Інформаційні технології в навчанні (8 год)

Профільному рівні (5 годин на тиждень)
«Бази даних», 26 годин
«Основи створення комп’ютерних презентацій», 22 години
«Основи веб-дизайну», 24 години
«Структури даних», 4 години
«Основи теорії графів», 10 годин
«Елементи обчислювальної геометрії», 8 годин
«Проектування об’єктно-орієнтованої архітектури», 4 години
«Проектування поведінки програм», 6 годин
«Графіка у мові об’єктно-орієнтованого програмування », 8 годин
«Мультимедійні можливості об’єктно-орієнтованої мови програмування. Довідкова система.», 8 годин
«Автоматизація роботи у  в офісних програмах за допомогою VBA», 15 годин
«Інформаційні технології у проектній діяльності», 32  години

Існує також поглиблене вивчення інформатики у старшій школі (5 годин на тиждень):
Технології обробки графічної інформації (векторна графіка)
Технології обробки графічної інформації (растрова графіка)
Комунікаційні технології (Комп’ютерні мережі. Інтернет. HTML)
Комунікаційні технології (JavaScript)
Основи комп’ютерного проектування (Створення власних сайтів з використанням сучасних технологій)
Об’єктно-орієнтоване програмування (Базовий курс, основи мови програмування)
Об’єктно-орієнтоване програмування (Моделювання мовою програмування)
Бази даних у об’єктно-орієнтованій мові програмування
Основи комп’ютерного проектування (Розробка проекту)

А що з інформатикою в інших країнах? Цікаво? Читайте далі :)
http://dystosvita.blogspot.com/2018/07/blog-post_28.html

Календарно-тематичне планування з інформатики на 2018-19 навчальний рік містить докладнішу інформацію про більшість із перелічених курсів та програм (один із варіантів реалізації з темами уроків відповідно до програм)

Коментарі

 1. Дякуємо за змістовний допис!

  ВідповістиВидалити
 2. Дуже цікаво та змістовно. Ті два модулі виділені в 10 класі на вашій сторінці мають бути розроблені чи то в планах?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую, ці два модулі вже є на ДистОсвіті, хоча ще будуть доопрацьовуватись (зокрема, веб-технології). Креативне програмування готове до використання повністю.

   Видалити
  2. А як матеріали можна використати? І як до них дістатися з блогу (зокрема посилання на веб-технології, та комп'ютерна графіка)?
   Дякую.

   Видалити
  3. Які матеріали поповнили Вашу скарбничку та як їх побачити чи використати?
   Дякую.

   Видалити

Опублікувати коментар